قوانین طلایی فروش

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

دکتر بهزاد اباذری
سخنران، مدرس و مشاور فروش و تبلیغات
٢٨ شهریور ١٣٩٩