فرصتهای صادرات کالا و خدمات به کنیا

 

جناب آقای هادی فرجوند
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور کنیا
ارائه در همایش ظرفیتهای صادرات به شرق آفریقا
۱۳ دی ۱۳۹۷