نکات ضروری در انتخاب یک وکیل خارجی

 

جناب آقای حامد ساده تماس
وکیل و مشاور ارشد حقوق بین‌الملل
مدیر و بنیانگذار موسسه حقوقی نگرش نو (لندن)