انواع ورود موقت

 

جناب آقای سید مجید مظلومی
دوره آموزشی قوانین و امور گمرکی
برگزارکننده: مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
٣٠ بهمن ١٣٩٧