استراتژی دریاچه کسب و کار و آبراهه‌ها

 

جناب آقای ماهان جعفری
مشاور بازاریابی و شبکه‌های اجتماعی
وبیناری از کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
١۵ آبان ۱۳۹۹