موانع، معایب و مزایای مهاجرت به کانادا برای تجار ایرانی

 

دکتر حمید عزیزپور تماس
پزشک و مدیرعامل شرکت WTD Canada (کانادا)
وبیناری از
کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۶ تیر ۱۳۹۹