بازاریابی نوآورانه و خلّاق با تمرکز بر کیفیت

 

مهندس بهاره بهادری
مشاور تجاری و بازاریابی (ساکن آلمان)
وبیناری از کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۴ خرداد ۱۳۹۹