آشنایی با بازار سوریه و نحوه ورود به آن

 

مهندس هوشنگ عباسی
مشاور بازرگانی و توسعه بازار در سوریه
وبیناری از کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹