موفقیت در کسب و کارهای نوین

 

جناب آقای محمدرضا خسروی پی
مدرس و مشاور بازاریابی و فروش
وبیناری از
کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹