بازاریابی عصبی چیست؟

 

دکتر بهزاد اباذری
سخنران، مدرس و مشاور کسب و کار و تبلیغات
وبیناری از
کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
٨ مرداد ۱۴٠٠