ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

نخستین همایش ملی بمناسبت روز حمل و نقل
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
۲۸ آذر ۱۳۹۸