اقتصاد ایران در پیچ و خم توسعه

 

قسمت اول قسمت دوم

سمیناری با هدف مقایسه اقتصادی ایران، ژاپن، کره جنوبی و مالزی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
۳ شهریور ۱۳۹۸