ظرفیتهای صادرات به کنیا و شرق آفریقا

 

قسمت اول قسمت دوم

همایش ظرفیتهای صادرات کالا و خدمات به آفریقا
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی خراسان رضوی
۱۳ دی ۱۳۹۷