عمان؛ دروازه تجارت با جهان

 

جناب آقای یوسف حسینی
مدیرعامل الشاطی الجمیل العالمیه (مسقط)
گفتگوی اختصاصی با مجله واردات و صادرات

١٤ دی ١٣٩٩