گفتگو با مهندس مرضیه سنوئی (کارآفرین)

 

مهندس مرضیه سنوئی
مدیر عامل شرکت اکسیر گل سرخ
برگزارکننده: کمیسیون بانوان خانه صمت خراسان رضوی
٧ دی ١٣٩٨