فنون مذاکرات موفق

 

دکتر محمد جواد حافظی
نویسنده و مدرس دانشگاه
گفتگوی اختصاصی با مجله واردات و صادرات

۹ آبان ۱۳۹۸