راهکارهای ورود به بازار ویتنام

 

جناب آقای روح الله سجادی (ساکن شهر هانوی)
نماینده انجمن دوستی ایران و ویتنام
گفتگوی اختصاصی با مجله واردات و صادرات

۴ مهر ۱۳۹۸