گروه‌های کالایی در گمرک

 

استاد ساسان خدایی
دوره آموزشی مدیریت صادرات و واردات
برگزارکننده: مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
۲۵ خرداد ۱۳۹۸