مستند انگیزشی راز

 

صوتی تصویری

چرا ۹۶ درصد درآمد جهان در اختیار تنها یک درصد افراد است؟ آیا این امر تصادفی است؟ خیر. اینطور نیست. آنها به رازی پی برده‌اند که اکنون با شما در میان می‌گذاریم.