فرصتهای صادرات کالا و خدمات به کنیا

آقای هادی فرجوند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا

همایش ظرفیتهای صادرات کالا و خدمات به آفریقا

۱۳ دی ۱۳۹۷