import-export.TV

×

 

مارکتینگ در هزاره سوم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم

دکتر بهزاد اباذری

سخنران، مدرس و مشاور فروش و تبلیغات

٢٨ شهریور ١٣٩٩

 

 

import-export.TV

تماس با ما