import-export.TV

×

 

فرصتهای صادرات کالا و خدمات به کنیا

آقای هادی فرجوند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا

ارائه در همایش ظرفیتهای صادرات به شرق آفریقا

۱۳ دی ۱۳۹۷

 

 

import-export.TV

تماس با ما