import-export.TV

×

 

مستند انگیزشی "راز"

تصویری صوتی

چرا ۹۶ درصد درآمد جهان در اختیار تنها یک درصد افراد است؟

آیا این امر تصادفی است؟ خیر. اینطور نیست.

آنها به رازی پی برده اند که اکنون با شما در میان میگذاریم...

 

 

import-export.TV

تماس با ما