حلیمه یعقوب کیست؟

 

حلیمه بنت یعقوب، زنی مسلمان و فقیر بود که رئیس جمهور سنگاپور شد و توانست کشورش را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کند.