import-export.TV

×

 

کارگاه صادرات مواد غذایی به روسیه

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

آقای برات آچیلوف

تاجر و صادرکننده مواد غذایی و محصولات کشاورزی

ملیت تاجیک و فعالیت در بازار فودسیتی در مسکو

برگزارکننده کارگاه: مجله واردات و صادرات

 

 

import-export.TV

تماس با ما