توسعه تجارت با انگلستان؛ موانع و راهکارها

 

جناب آقای حامد ساده تماس
وکیل رسمی و مشاور حقوق بین‌الملل (ساکن انگلستان)
مدیر و بنیانگذار موسسه حقوقی نگرش نو (MVCG لندن)

٣ شهریور ۱۳۹۹

 

 

فیلم

 

 

کلیپ

 

 

مستند

 

 

مصاحبه

 

 

همایش

 

 

وبینار

 

 

کلاس

 

 

کتاب صوتی