موانع، معایب و مزایای مهاجرت به کانادا

دکتر حمید عزیزپور

مدیرعامل شرکت WTD Canada (ساکن ادمونتون)

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۶ تیر ۱۳۹۹