import-export.TV

×

 نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمه

آقای حسام ذاکری و آقای محمدجواد محمدیان

و جناب آقای فرخ پوشایی (ساکن استرالیا)

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

٧ خرداد ۱۳۹۸

 

 

import-export.TV

تماس با ما