import-export.TV

×

امور بانکی و حقوقی در تجارت با اتحادیه اروپا

دکتر رضا طبیبی

مدرس دانشگاه (ساکن انگلستان)

مشاور حقوقی، بانکی و سرمایه‌گذاری

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۶ آبان ١٣٩٧

 

 

import-export.TV

تماس با ما