تجارت و ثبت شرکت در کشور فنلاند

خانم سارا سراوانی

مدیرعامل شرکت Aryo در شهر هلسینکی (فنلاند)

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

٢٩ مهر ١٣٩٧