import-export.TV

×

تحول در سیستم بازاریابی و فروش شرکتها

دکتر بهزاد اباذری

مدرس دانشگاه و مشاور تبلیغات و فروش

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

٦ شهریور ١٣٩٧

 

 

  تماس با ما

 

import-export.TV