تجارت و ایجاد کسب و کار در کشور اوکراین

دکتر سجاد فروزنده

بازرگان و فعال اقتصادی (ساکن شهر کی‌یف)

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

١٩ فروردین ١٣٩٧