import-export.TV

×

 راهکارهای ورود به بازار ویتنام

آقای روح الله سجادی

نماینده انجمن دوستی ایران و ویتنام (ساکن ویتنام)

گفتگوی اختصاصی با مجله واردات و صادرات

۴ مهر ۱۳۹۸

 

 

import-export.TV

تماس با ما