راهکارهای عملی برای ورود به بازار عمان

 

جناب آقای سجاد غفاریان جم
مشاور تجاری در حوزه خلیج فارس
وبیناری از
کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۱۷ آبان ۱۳۹۸