توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب و کار

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم

ششمین همایش ملی توسعه پایدار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
۲۱ و ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

 

فیلم

 

 

کلیپ

 

 

مستند

 

 

مصاحبه

 

 

همایش

 

 

وبینار

 

 

کلاس

 

 

کتاب صوتی