import-export.TV

×

ظرفیتهای صادرات به کنیا و شرق آفریقا

قسمت اول   قسمت دوم پیوست۱ پیوست۲ پیوست۳

همایش ظرفیتهای صادرات کالا و خدمات به آفریقا

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی خراسان رضوی

۱۳ دی ۱۳۹۷

 

 

import-export.TV

تماس با ما