استراتژی در صادرات فرش دستباف

 

دکتر هادی مخملی
دوره آموزشی صادرات فرش دستباف ایرانی
برگزارکننده: اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
۱٨ آذر ١٣۹٥