١٢ ستون موفقیت

 

نویسندگان: جیم ران و کریس وایدنر

مترجم: امیرحسین مکّی
انتشارات نسل نواندیش
منبع: tarikhema.org