کتاب صوتی هرگز تسلیم نشو

 

اثر دونالد ترامپ

مترجم: طوبی مردانی
گویندگان: ژوبین دارابیان و مرعات بهنام
منبع: tarikhema.org