فنون مذاکرات موفق

دکتر محمد جواد حافظی

نویسنده و مدرس دانشگاه

گفتگوی اختصاصی با وبسایت مجله واردات و صادرات

۹ آبان ۱۳۹۸